Návrh a implementace aplikační podpory podnikových procesů
– Posouzení stávající aplikační podpory a její pozice v životním cyklu
– Výběr moderních technologií s dlouhou životností, návrh moderní a pružné systémové architektury respektující potřeby time-to-market

Návrh moderních platforem pro flexibilní podporu podnikových agend integrujících celou řadu aplikací pro podporu dílčích procesů (a to včetně návrhu a implementace integrační platformy)

Projektový management a odborný technický dozor implementačních projektů

Spolupráce v rámci výběrových řízení
– Příprava zadání, zpracování funkční a technické specifikace, organizace výběrového řízení, doporučení k hodnocení nabídek

Podpora při implementaci digitální správy, oběhu a ukládání dokumentů (DMS, ECM)
– Příprava zadání (funkční a technické specifikace) pro výběr nového DMS
– Definice procesů a workflow pro nastavení optimálního fungování DMS
– Řízení implementace DMS na straně zákazníka, nastavení organizační matice v DMS

// Ozvěte se nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

POTŘEBUJETE KONZULTACI?