Poradenství k ochraně citlivých informací, včetně osobních údajů

– Datová analýza a identifikace osobních údajů ve strukturovaných i nestrukturovaných datových strukturách
– Zpracování analýzy rizik a definice nápravných opatření
– Zpracování doporučení k efektivní a nákladově nenáročné ochraně osobních údajů, resp. všech informačních aktiv
– Klasifikace dat, zpracování koncepce přístupu k datům (včetně otevřených dat)
– Zpracování koncepce a pravidel ochrany před ztrátou a odcizením dat (DLP) a návrh technologického řešení
– Revize a aktualizace skartačních pravidel
– Poskytování externí služby Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

// Ozvěte se nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

POTŘEBUJETE KONZULTACI?