Řízení rizik umožní zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje společnosti a nastavení ekonomicky odůvodněných opatření pro zajištění adekvátní odolnosti společnosti proti haváriím, chybám i cíleným útokům.

Zpracování jednotné metodiky řízení rizik, její zavedení a zpracování úvodní analýzy rizik:
– Zpracování metodiky řízení rizik v souladu s normou ČSN ISO 31000 (Management rizik – Směrnice) platné od roku 2019.
– Zpracování interní směrnice společnosti na základě společné metodiky řízení rizik, zahrnující popis dokumentační základny řízení rizik, návrh nástrojů pro řízení rizik (katalog rizik, nástroj pro evaluaci rizik, nástroj pro řízení dokumentace atd.), popis procesů řízení rizik, pravidelných a ad-hoc činností.
Návrh struktury katalogu rizik (provozní a technická, objektová, kybernetická, ekonomická, HSE, legislativní, projektová, rizika vyšší moci, reputačních a další).
Návrh struktury vlastníků rizik dle jednotlivých skupin rizik.
Diskuse s jednotlivými garanty rizik, seznámení je s problematickou evaluace rizik a řízení rizik, jejich podpora při zpracování úvodního assessmentu, na jehož základě proběhne úvodní naplnění katalogu rizik včetně hodnocení rizik.

// Ozvěte se nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

POTŘEBUJETE KONZULTACI?