Audit řízení bezpečnosti
– Identifikace slabých míst společnosti s ohledem na nejlepší praxi a zejména aktuální kybernetické hrozby (audit prověří nejen interní legislativu, ale také aplikaci bezpečnostních pravidel v praktickém fungování společnosti)

Analýza zranitelnosti společnosti
– Kombinace nasazení automatických skenovacích nástrojů do prostředí společnosti a manuálního ověření v souladu s metodikou ISSAF (Information System Security Assessment Framework)

Red Team Operations
– Řízený kybernetický útok na společnost
– Flexibilní testování bezpečnosti na více vrstvách (technologie, lidé, budovy) a do hloubky, které se přizpůsobuje zjištěním

Zpracování analýzy rizik
– Katalogizace aktiv společnosti, definice rizik, zpracování analýzy dopadu (Business Impact Analysis)

Business Continuity Management
– Dodání prakticky využitelných směrnic a pracovních postupů, zpracování funkčních procesů Disaster/Recovery, zajištění služeb řízení BCM formou outsourcingu

// Ozvěte se nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

POTŘEBUJETE KONZULTACI?