Strategické poradenství pro sektorové zadavatele

Posouzení modelů zajištění správy a provozování infrastruktury
– Posouzení strategického záměru zajištění správy a provozování dané infrastruktury z pohledu organizační a technicko-ekonomické výhodnosti/proveditelnosti, včetně zohlednění daňových, právních i regulatorních aspektů, a to zejména z pohledu vlastníka infrastruktury jakožto sektorového zadavatele a klienta.
– Podpora při definování optimálních variant správy a provozování infrastruktury na základě analýzy současného stavu a se zahrnutím všech relevantních aspektů daného odvětví.
– Posouzení právní, organizační, provozně-technické a časové proveditelnosti variant provozování a vyhodnocení optimální varianty dle schválených metodik.
– Zohlednění případných dotačních programů a souvisejících dotačních podmínek v rámci posouzení strategického záměru zajištění správy a provozování dané infrastruktury.

Nastavení provozního modelu
– Nastavení vhodného provozního modelu včetně nastavení souvisejících smluvních vztahů.
– Nastavení výkonových ukazatelů a reportingu pro optimální sledování výkonnosti společnosti.

Podpora při financování infrastruktury
– Nastavení investiční strategie vlastníka ve vztahu k plánování financování rozvoje a obnovy infrastruktury a možnostem financování ze strany vlastníka.

 

// Ozvěte se nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

POTŘEBUJETE KONZULTACI?