Optimalizace skladového hospodářství a implementace WMS

 Optimalizace struktury skladů (hlavních skladů, meziskladů, příručních skladů) dle skutečných potřeb podniku a jeho jednotlivých složek.
– Optimalizace minimální a optimální výše skladových zásob dle historických potřeb, predikce potřeb v návaznosti na business plány a ekonomické cykly (např. sezónnost). Zavedení automatizace výpočtu skladových zásob.
– Komplexní zavedení nebo dílčí zlepšení (na základě rychlé analýzy) procesu sales and operations planning (S&OP).
– Optimalizace procesu cenotvorby, automatizace pricingu a přehledného reportingu.
– Koncepce a implementace informačního systému pro řízení skladu WMS (Warehouse Management System) předního světového dodavatele ERP systémů Infor (představení IS viz Systém řízení skladů (WMS) | Skladování | Infor)
 Návrh přehledných i komplexních reportů a implementace reportingu v systému Power BI nebo Infor Birst.

// Ozvěte se nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

POTŘEBUJETE KONZULTACI?