kybernetická bezpečnost

Bez zpracování bezpečnostní dokumentace se neobejdete

Hovoříme-li o kybernetické bezpečnosti, je vždy nutné dbát na prevenci, ale i schopnost okamžité reakce v případě, kdy je organizace ze strany útočníka napadena. K připravenosti významným způsobem napomáhá bezpečnostní dokumentace.  Hlavním cílem je vypracování bezpečnostní politiky pro organizaci tak, aby byly minimalizovány dopady potenciálních bezpečnostních událostí. Zpracování ev. doplnění související vnitropodnikové bezpečnostní dokumentace je […]

kybernetická bezpečnost

Phishing jako služba

Náš produkt Phishing jako služba neboli Phishing as a Service je důležitou součástí rozvoje kybernetické bezpečnosti firmy, který prověří nejen security awareness (bezpečnostní povědomí) vašich pracovníků, ale i zabezpečení vaší firmy proti nejčastějšímu druhu kybernetického útoku. Phishing je metodou sociálního inženýrství, kdy se útočník pokouší vylákat ze své oběti citlivé informace (přihlašovací údaje, hesla, čísla […]

kybernetická bezpečnost školení

Security Awareness Training pro běžné uživatele

Antimalwarový software a software pro detekci narušení systému jsou důležitou součástí sady bezpečnostních nástrojů společnosti. Vícefaktorové ověřování a správci hesel hrají důležitou roli při snižování pravděpodobnosti lidské chyby. Fakta však zůstávají stejná: pokud mají Vaši koncoví uživatelé přístup k systémům, zařízením a datům Vaší společnosti, mohou je odhalit prostřednictvím nehody nebo sociálního inženýrství bez ohledu […]