informační technologie

Česká republika má aktualizovanou Informační koncepci – víte, co je v ní nového?

Vláda dne 9. listopadu 2022 schválila aktualizovanou Informační koncepci České republiky (IKČR). Kromě změn a popisnějších textů národních cílů a závazných architektonických principů obsahuje IKČR i některé nové dílčí cíle a principy, jež jsou závazné pro celou veřejnou správu.

Přidávaly se dílčí cíle v hlavním cíli č. 1 k efektivním službám a k cíli č. 3 k technologiím a společným funkčním celkům. IKČR má ale také tři zcela nové závazné architektonické principy a to:Datová suverenita a nezávislost, Otevřená řešení a Metriky digitálních služeb. Jejich uvedení do života bude pro řadu úřadů zřejmě velký oříšek, ale je dobře, že se těmto věcem věnuje větší pozornost.

Pokud chcete detailní přehlede novinek, přečtěte si třeba článek A máme tu novou verzi Informační koncepce ČR – co je nového? a nebo si projděte celou Informační koncepci ČR na oficiální webu Národní architektury.

Mimochodem, pokud by vás zajímaly podrobnosti o novinkách a jejich implementaci do veřejné správy, připravujeme k tomu odborný workshop a pokud byste měli zájem, ozvěte se nám.