kybernetická bezpečnost

Co o vás vědí hackeři a možná i konkurence

Víte, co všechno se o vaší společnosti dá zjistit, ať už na volně přístupném internetu nebo na dark webu? Které z těchto informací se dají využít nebo případně zneužít hackery nebo konkurencí? Pokud ne, a rádi byste to zjistili, tak pro vás máme produkt: Tvorba digitálního profilu organizace a informační screening.

Se stále rostoucím počtem kybernetických útoků a vzrůstající digitalizací společností je vhodné realizovat kroky, které mohou významným způsobem snížit pravděpodobnost úspěchu kybernetického útoku na společnost. Jedním z těchto kroků je pravidelné provádění identifikace slabin firemního prostředí formou skenování společnosti a vytvoření tzv. digitálního profilu společnosti formou zpravodajství z otevřených zdrojů (OSINT). Na základě takto získaných informací je možné identifikovat potenciální vektory útoku, které by mohl identifikovat a následně využít i útočník, a provést jejich dodatečné zajištění pro zvýšení obranyschopnosti společnosti.

Pro identifikaci slabin a vytváření digitálního profilu společnosti jsou využívány metody screeningu, tedy profilování společnosti, na jehož základě je možné vytvořit expoziční skóre společnosti a následně identifikovat, jak moc je společnost silná/slabá s ohledem na publikované nebo uniklé informace v porovnání s obecnou situací v podobném segmentu.

V rámci screeningu jsou mimo veřejně dostupných zdrojů, které jsou vytěžovány pomocí technik Google Dork a formou vyhledávání informací v metadatech a na veřejných úložištích, procházeny i sady neveřejných zdrojů Dark a Deep webu. Pro sběr sensitivních informací jsou využívány standardy reflektující fázi Initial Recon.

Během sestavování digitálního profilu společnosti a souvisejícího profilování dochází k identifikaci relevantních, zneužitelných či využitelných informací. Ze získaných informací je vytvořena mapa artefaktů, slabin nebo chyb v konfiguraci, které by mohl potenciální útočník zneužít při přípravě a plánování kybernetického útoku na společnost. Součástí služby je také podpora pří stanovování patřičného způsobu ochrany pro identifikované bezpečnostní hrozby.

V rámci projektu jsou vyhledávány i další citlivé informace o společnosti a jejích zaměstnancích, jako například přístupy do systémů, emailů a do domény (uniklé identity a hesla). Nezřídka kdy dochází i k odhalování uniklých vnitropodnikových informací, které by neměly být veřejně dostupné.

Pro více informací nás kontaktujte.