kybernetická bezpečnost školení

Security Awareness Training pro běžné uživatele

Antimalwarový software a software pro detekci narušení systému jsou důležitou součástí sady bezpečnostních nástrojů společnosti. Vícefaktorové ověřování a správci hesel hrají důležitou roli při snižování pravděpodobnosti lidské chyby. Fakta však zůstávají stejná: pokud mají Vaši koncoví uživatelé přístup k systémům, zařízením a datům Vaší společnosti, mohou je odhalit prostřednictvím nehody nebo sociálního inženýrství bez ohledu na to, kolik technických řešení má společnost implementovaných. Pokud počítačový zločinec podvede Vaše zaměstnance, aby se vzdali svých hesel nebo prováděli platby na nesprávný bankovní účet, neexistuje antivirový program, který by je zastavil.

A právě proto jsme pro vás připravili školení Security Awareness Training pro běžné uživatele.

V rámci tohoto školení u Vás ve společnosti proškolí Vaše zaměstnance v oblasti kybernetických nástrah nového věku. Zaměří se s uživateli na aktivity a rozpoznání phishingu, USB flashdisky a mnoho dalšího, co je dnes využíváno zejména v oblasti sociálního inženýrství.

Security Awarness training je oblast, kterou byste měli s uživateli pravidelně řešit, měli je trénovat, jelikož jeden z ochranných prvků organizace je právě člověk, tedy zaměstnanec. Nenechte uživatele na holičkách a pomozte jim, díky tomuto kurzu, poznat, co je bezpečnost a jak se chovat bezpečně v nebezpečném světě internetu. Toto školení může být pro uživatele i benefitem, protože se pak bude chovat bezpečně i ve svém soukromém životě. Školením Vás provedou certifikovaní hackeři, kteří podobné techniky a taktiky využívají v rámci etického hackingu. Kurz je zakončen 4 hodinovým testem o 50 otázkách a každý z účastníků musí test splnit alespoň na 70%, následně získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Školení se zaměřuje na tyto oblasti:
– Internet a používání e-mailu
– Vyměnitelná média (USB a podobné)
– Hesla a ověřování
– Fyzická bezpečnost
– Zabezpečení mobilních zařízení
– Práce na dálku
– Veřejné Wi-Fi
– Cloudové zabezpečení
– Použití sociálních médií
– Sociální inženýrství
– Phishing
– Zabezpečení domova

Naším doporučením je provádět školení pravidelně (minimálně 2x za rok) a na každé školení navázat testy pomocí technik sociálního inženýrství, které budou následně vyhodnoceny. Školení mohou mít určité úrovně náročnosti a vždy by měla být postavena tak, aby se vykrývala s plánovanými testy. Délka školení je 2 pracovní dny.

Pro více informací nás kontaktujte.