konference kybernetická bezpečnost

První výroční konference CA Summit 2021

Konference, která nesla podtitul „Odolnost a integrita organizace: firemní kultura, etika, compliance, řízení rizik a krizové řízení v období prudkých změn“ proběhla 20. září v nově vybudovaném kongresovém centru Cubex. Jedním z řečníků v druhém bloku konference byl Michal Beneš, jeden z partnerů společnosti system boost.

Konference byla koncipována především jako diskuzní fórum a proto nabídla sérii mnoha panelových diskuzí. Po úvodní panelové diskuzi čelných zástupců předních českých firem i veřejného sektoru byl CA SUMMIT rozdělen do dvou tematických bloků – zatímco první blok se pod hlavičkou Compliance Academy věnoval compliance, firemní kultuře a řízení rizik, druhý blok se pod hlavičkou AKI ČR zaměřil na otázky týkající se nových hrozeb, krizového řízení a kritické infrastruktury, a to včetně jejího legislativního zakotvení, nebo na témata jako business continuity, supply chain security či kybernetická bezpečnost.

A právě v druhém bloku zaměřeném na témata nám nejbližší za nás hovořil Michal Beneš. Témata tohoto bloku byla následující:

  • měl by se stát inspirovat principy BCM (Business Continuity Management) v rámci budoucí novelizace krizové legislativy?
  • jak vypadá srovnání krizového řízení v pandemii – stát vs soukromé subjekty?
  • jak funguje BCM ve firmách, v nichž působíte (nebo jimž radíte) a jak významnou roli v řízení firmy tento nástroj hraje?
  • dokáží firmy skutečně kvalitně analyzovat kritičnost procesů a dopady hrozeb, především na business?
  • jak se v praxi osvědčuje, že principy ISMS a kybernetické legislativy vychází obojí z principů zakotvených v rodině norem ISO 27000?
  • trendem posledních let je outsourcing, roste závislost na dodávkách třetích stran, ať už jde o suroviny, výrobky nebo služby, letos se objevilo několik vážných incidentů v řetězcích (uzavření hranic kvůli pandemii, zablokování Suezu, kybernetické útoky na dodavatele)
  • jak významná budou tato rizika do budoucna a jak je nejlépe řídit?